73 doanh nghiệp điều chỉnh tăng giá trị bữa ăn ca cho người lao động

Lãnh đạo Khối Công đoàn Ngành II Khánh Hòa thảo luận chỉ tiêu thi đua năm 2020. Ảnh: Phương Linh
Lãnh đạo Khối Công đoàn Ngành II Khánh Hòa thảo luận chỉ tiêu thi đua năm 2020. Ảnh: Phương Linh
Lãnh đạo Khối Công đoàn Ngành II Khánh Hòa thảo luận chỉ tiêu thi đua năm 2020. Ảnh: Phương Linh
Lên top