GIẢI THƯỞNG NGUYỄN VĂN LINH LẦN THỨ I - NĂM 2019:

Sáng kiến xây dựng biểu mẫu nâng cao chất lượng bữa cơm ca

Anh Trương Văn Tuyên - Chủ tịch CĐCS Công ty CP sản xuất ôtô Hyundai Thành Công Việt Nam - trao tiền hỗ trợ cho các gia đình CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn.
Anh Trương Văn Tuyên - Chủ tịch CĐCS Công ty CP sản xuất ôtô Hyundai Thành Công Việt Nam - trao tiền hỗ trợ cho các gia đình CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn.
Anh Trương Văn Tuyên - Chủ tịch CĐCS Công ty CP sản xuất ôtô Hyundai Thành Công Việt Nam - trao tiền hỗ trợ cho các gia đình CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn.
Lên top