Đảm bảo bữa cơm ca như bữa cơm gia đình

Công nhân ăn ca trưa tại bếp ăn của Cty. Ảnh: NGUYỄN TRƯỜNG
Công nhân ăn ca trưa tại bếp ăn của Cty. Ảnh: NGUYỄN TRƯỜNG
Công nhân ăn ca trưa tại bếp ăn của Cty. Ảnh: NGUYỄN TRƯỜNG
Lên top