Khánh Hòa: Lần đầu tổ chức thi trực tuyến về an toàn vệ sinh lao động

Nâng cao nhận thức an toàn lao động cho đội ngũ an toàn viên, công nhân tại các công ty may mặc góp phần xây dựng môi trường làm việc không độc hại. Ảnh: Phương Linh
Nâng cao nhận thức an toàn lao động cho đội ngũ an toàn viên, công nhân tại các công ty may mặc góp phần xây dựng môi trường làm việc không độc hại. Ảnh: Phương Linh
Nâng cao nhận thức an toàn lao động cho đội ngũ an toàn viên, công nhân tại các công ty may mặc góp phần xây dựng môi trường làm việc không độc hại. Ảnh: Phương Linh
Lên top