Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch Nước dự Tết Sum vầy

Đồng chí Đào Việt Trung - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch Nước và đồng chí Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam – trao quà tới công nhân lao động.
Đồng chí Đào Việt Trung - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch Nước và đồng chí Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam – trao quà tới công nhân lao động.
Đồng chí Đào Việt Trung - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch Nước và đồng chí Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam – trao quà tới công nhân lao động.
Lên top