Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Bầu bổ sung 4 đồng chí vào Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Các đồng chí được bầu bổ sung vào Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII ra mắt Hội nghị. Ảnh: Sơn Tùng.
Các đồng chí được bầu bổ sung vào Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII ra mắt Hội nghị. Ảnh: Sơn Tùng.
Các đồng chí được bầu bổ sung vào Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII ra mắt Hội nghị. Ảnh: Sơn Tùng.
Lên top