Công nhân lao động Hà Nội được mua hàng giảm đến 50% so với thị trường

Công nhân lao động các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội luôn mong muốn tham gia Tết sum vầy do Công đoàn tổ chức. Ảnh: T.E.A
Công nhân lao động các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội luôn mong muốn tham gia Tết sum vầy do Công đoàn tổ chức. Ảnh: T.E.A
Công nhân lao động các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội luôn mong muốn tham gia Tết sum vầy do Công đoàn tổ chức. Ảnh: T.E.A
Lên top