Công đoàn Viên chức tỉnh Nam Định tổ chức Hội thi “Cắm hoa Nghệ thuật”

Đồng chí Vũ Văn Nghĩa, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nam Định chúc mừng đội thi đạt Giải xuất sắc.
Đồng chí Vũ Văn Nghĩa, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nam Định chúc mừng đội thi đạt Giải xuất sắc.
Đồng chí Vũ Văn Nghĩa, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nam Định chúc mừng đội thi đạt Giải xuất sắc.
Lên top