Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Nam Định: Phấn đấu phát triển mới ít nhất 5.000 đoàn viên

Đồng chí Vũ Anh Đức, Ủy viên đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Tổ chức Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho 4 tập thể. Ảnh : Thanh Xuân
Đồng chí Vũ Anh Đức, Ủy viên đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Tổ chức Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho 4 tập thể. Ảnh : Thanh Xuân
Đồng chí Vũ Anh Đức, Ủy viên đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Tổ chức Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho 4 tập thể. Ảnh : Thanh Xuân
Lên top