3 doanh nghiệp ở Đồng Nai đón 6.000 lao động trở lại làm việc

Công nhân tham gia phục hồi sản xuất.  Ảnh: Công đoàn Long Khánh
Công nhân tham gia phục hồi sản xuất. Ảnh: Công đoàn Long Khánh
Công nhân tham gia phục hồi sản xuất. Ảnh: Công đoàn Long Khánh
Lên top