Đồng Nai tổ chức xe về các tỉnh đón người lao động trở lại làm việc

Đồng Nai đón người dân từ TPHCM và Bình Dương trở về Đồng Nai làm việc. Ảnh: Trần Danh
Đồng Nai đón người dân từ TPHCM và Bình Dương trở về Đồng Nai làm việc. Ảnh: Trần Danh
Đồng Nai đón người dân từ TPHCM và Bình Dương trở về Đồng Nai làm việc. Ảnh: Trần Danh
Lên top