Đồng Nai: Gần 80% doanh nghiệp trong các khu công nghiệp phục hồi sản xuất

Người lao động tham gia phục hồi sản xuất tại Đồng Nai. Ảnh: Công đoàn Long Khánh
Người lao động tham gia phục hồi sản xuất tại Đồng Nai. Ảnh: Công đoàn Long Khánh
Người lao động tham gia phục hồi sản xuất tại Đồng Nai. Ảnh: Công đoàn Long Khánh
Lên top