Doanh nghiệp Đồng Nai thưởng thêm 1 ngày lương cho công nhân đi làm

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu làm việc với Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Đồng Nai và các Công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp về công tác chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động. Ảnh: Hà Anh Chiến
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu làm việc với Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Đồng Nai và các Công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp về công tác chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động. Ảnh: Hà Anh Chiến
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu làm việc với Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Đồng Nai và các Công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp về công tác chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động. Ảnh: Hà Anh Chiến
Lên top