Doanh nghiệp ở Đồng Nai về quê đón hàng nghìn công nhân vào làm việc

Công ty TNHH Changshin Việt Nam đang thiếu lao động phục hồi sản xuất. Ảnh: Hà Anh Chiến
Công ty TNHH Changshin Việt Nam đang thiếu lao động phục hồi sản xuất. Ảnh: Hà Anh Chiến
Công ty TNHH Changshin Việt Nam đang thiếu lao động phục hồi sản xuất. Ảnh: Hà Anh Chiến
Lên top