140 cán bộ công đoàn Hải Phòng tập huấn triển khai quy chế dân chủ

140 cán bộ công đoàn Hải Phòng tập huấn thực hiện quy chế dân chủ ở nơi làm việc. Ảnh Mai Dung
140 cán bộ công đoàn Hải Phòng tập huấn thực hiện quy chế dân chủ ở nơi làm việc. Ảnh Mai Dung
140 cán bộ công đoàn Hải Phòng tập huấn thực hiện quy chế dân chủ ở nơi làm việc. Ảnh Mai Dung
Lên top