Hải Phòng: 25.000 học sinh từ mầm non trở lên được xét nghiệm COVID-19

Hải Phòng xét nghiệm xác suất 5% học sinh các cấp, tương đương 25.000 học sinh được xét nghiệm COVID-19 lần này. Ảnh: MD
Hải Phòng xét nghiệm xác suất 5% học sinh các cấp, tương đương 25.000 học sinh được xét nghiệm COVID-19 lần này. Ảnh: MD
Hải Phòng xét nghiệm xác suất 5% học sinh các cấp, tương đương 25.000 học sinh được xét nghiệm COVID-19 lần này. Ảnh: MD
Lên top