Hải Phòng dừng hoạt động vận tải hành khách tại bến xe Niệm Nghĩa từ 7.10

Từ 0h ngày 7.10.2021, Hải Phòng chính thức ngừng khai thác các tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ôtô tại bến xe khách Niệm Nghĩa. Ảnh Cổng TTĐT Hải Phòng
Từ 0h ngày 7.10.2021, Hải Phòng chính thức ngừng khai thác các tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ôtô tại bến xe khách Niệm Nghĩa. Ảnh Cổng TTĐT Hải Phòng
Từ 0h ngày 7.10.2021, Hải Phòng chính thức ngừng khai thác các tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ôtô tại bến xe khách Niệm Nghĩa. Ảnh Cổng TTĐT Hải Phòng
Lên top