Hải Phòng sẽ kiểm tra, xử phạt khách du lịch vi phạm quy định phòng dịch

Mặc dù mở cửa trở lại sau thời gian dài, song, các địa phương ở Hải Phòng dự đoán lượng khách du lịch nội tỉnh là không lớn. Ảnh minh họa: ĐL
Mặc dù mở cửa trở lại sau thời gian dài, song, các địa phương ở Hải Phòng dự đoán lượng khách du lịch nội tỉnh là không lớn. Ảnh minh họa: ĐL
Mặc dù mở cửa trở lại sau thời gian dài, song, các địa phương ở Hải Phòng dự đoán lượng khách du lịch nội tỉnh là không lớn. Ảnh minh họa: ĐL
Lên top