100% công nhân Seidensticker Hải Phòng đi làm trở lại

Công nhân chi nhánh Seidensticker tại Hải Phòng đi làm trở lại sau khi ngừng việc đòi hỏi quyền lợi. Ảnh CTV
Công nhân chi nhánh Seidensticker tại Hải Phòng đi làm trở lại sau khi ngừng việc đòi hỏi quyền lợi. Ảnh CTV
Công nhân chi nhánh Seidensticker tại Hải Phòng đi làm trở lại sau khi ngừng việc đòi hỏi quyền lợi. Ảnh CTV
Lên top