Thảo luận khó khăn trong công tác biên giới lãnh thổ, người Việt ở nước ngoài

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: chinhphu.vn.
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: chinhphu.vn.