Công đoàn cơ sở thực hiện “3 cùng” với đoàn viên và doanh nghiệp

Công đoàn và chuyên môn Cảng Sài Gòn tăng cường hỗ trợ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 cho công nhân lao động. Ảnh: CĐHH
Công đoàn và chuyên môn Cảng Sài Gòn tăng cường hỗ trợ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 cho công nhân lao động. Ảnh: CĐHH
Công đoàn và chuyên môn Cảng Sài Gòn tăng cường hỗ trợ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 cho công nhân lao động. Ảnh: CĐHH
Lên top