Công đoàn Dệt may Việt Nam ủng hộ Trung tâm Y tế - Bệnh viện Dệt may

Công đoàn Dệt may Việt Nam trao tặng đội ngũ y bác sỹ, nhân viên y tế của Trung tâm y tế - Bệnh viện Dệt may 30 triệu đồng. Ảnh: CĐN
Công đoàn Dệt may Việt Nam trao tặng đội ngũ y bác sỹ, nhân viên y tế của Trung tâm y tế - Bệnh viện Dệt may 30 triệu đồng. Ảnh: CĐN
Công đoàn Dệt may Việt Nam trao tặng đội ngũ y bác sỹ, nhân viên y tế của Trung tâm y tế - Bệnh viện Dệt may 30 triệu đồng. Ảnh: CĐN
Lên top