Công đoàn Cảng Sài Gòn xây dựng kịch bản ứng phó dịch bệnh

Công đoàn Cảng Sài Gòn giám sát việc chế biến thực phẩm và chuyển các suất ăn tới người lao động đang thực hiện phương án "3 tại chỗ". Ảnh: CĐCSG
Công đoàn Cảng Sài Gòn giám sát việc chế biến thực phẩm và chuyển các suất ăn tới người lao động đang thực hiện phương án "3 tại chỗ". Ảnh: CĐCSG
Công đoàn Cảng Sài Gòn giám sát việc chế biến thực phẩm và chuyển các suất ăn tới người lao động đang thực hiện phương án "3 tại chỗ". Ảnh: CĐCSG
Lên top