Công đoàn Dệt may Việt Nam: Nhiều hoạt động ủng hộ phòng, chống dịch

Công đoàn Dệt may Việt Nam tiếp tục hỗ trợ Bệnh viện – Trung tâm y tế Dệt may. Ảnh: CĐN
Công đoàn Dệt may Việt Nam tiếp tục hỗ trợ Bệnh viện – Trung tâm y tế Dệt may. Ảnh: CĐN
Công đoàn Dệt may Việt Nam tiếp tục hỗ trợ Bệnh viện – Trung tâm y tế Dệt may. Ảnh: CĐN
Lên top