Người nước ngoài có được mua hay sở hữu bất động sản ở Việt Nam không?

Lên top