Vay tiền qua app, giáo viên tiểu học liên tục bị đe doạ

App vay tiền. Ảnh Anh Thư.
App vay tiền. Ảnh Anh Thư.
App vay tiền. Ảnh Anh Thư.
Lên top