Vay tiền qua app: Thêm nạn nhân ở Đà Nẵng “cầu cứu”

Thêm nạn nhân bị các app cho vay tiền khủng bố tinh thần ở Đà Nẵng “cầu cứu”. Ảnh: Thuỳ Trang
Thêm nạn nhân bị các app cho vay tiền khủng bố tinh thần ở Đà Nẵng “cầu cứu”. Ảnh: Thuỳ Trang
Thêm nạn nhân bị các app cho vay tiền khủng bố tinh thần ở Đà Nẵng “cầu cứu”. Ảnh: Thuỳ Trang
Lên top