Bộ Công an lên tiếng về tín dụng đen qua app đang hoành hành

Thiếu tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an. Ảnh: Phạm Đông.
Thiếu tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an. Ảnh: Phạm Đông.
Thiếu tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an. Ảnh: Phạm Đông.
Lên top