Vay tiền qua app: Công an khám xét công ty chuyên cho vay tiền qua app

Công an khám xét công ty chuyên cho vay qua app. Ảnh: Anh Tú
Công an khám xét công ty chuyên cho vay qua app. Ảnh: Anh Tú
Công an khám xét công ty chuyên cho vay qua app. Ảnh: Anh Tú
Lên top