Trên thông - dưới tắc, luồng xanh "túc tắc"...

Lên top