Cà Mau: Vận chuyển hàng hóa nội tỉnh cần thêm giấy phép mới

Cà Mau thiết lập nhiều chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Nhật Hồ
Cà Mau thiết lập nhiều chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Nhật Hồ
Cà Mau thiết lập nhiều chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top