"Luồng xanh" đã được khơi thông, phương tiện nào được ưu tiên di chuyển?

Xe chở hàng hóa thiết yếu, vật tư y tế phục vụ chống dịch, xe chở công nhân, chuyên gia… có thẻ nhận diện phương tiện sẽ được ưu tiên khi đi trên các “luồng xanh”. Ảnh: Anh Tú
Xe chở hàng hóa thiết yếu, vật tư y tế phục vụ chống dịch, xe chở công nhân, chuyên gia… có thẻ nhận diện phương tiện sẽ được ưu tiên khi đi trên các “luồng xanh”. Ảnh: Anh Tú
Xe chở hàng hóa thiết yếu, vật tư y tế phục vụ chống dịch, xe chở công nhân, chuyên gia… có thẻ nhận diện phương tiện sẽ được ưu tiên khi đi trên các “luồng xanh”. Ảnh: Anh Tú
Lên top