“Luồng xanh” phải phá băng được cả những thủ tục rắc rối, nhiêu khê

Chốt kiểm tra xe chở hàng hóa tại thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: YK.
Chốt kiểm tra xe chở hàng hóa tại thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: YK.
Chốt kiểm tra xe chở hàng hóa tại thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: YK.
Lên top