“Luồng xanh đường thủy” bắt đầu chuyển hàng thiết yếu từ miền Tây về TPHCM

Tận dung hệ thống đường thủy để vận chuyển hàng hóa thiết yếu giữa TP.HCM và các tỉnh miền Tây. Ảnh: K.Q
Tận dung hệ thống đường thủy để vận chuyển hàng hóa thiết yếu giữa TP.HCM và các tỉnh miền Tây. Ảnh: K.Q
Tận dung hệ thống đường thủy để vận chuyển hàng hóa thiết yếu giữa TP.HCM và các tỉnh miền Tây. Ảnh: K.Q
Lên top