Bắc Ninh: Tạo điều kiện cho xe chở hàng hóa, nông sản lưu thông

Một xe từ Tuyên Quang đến đón hàng tại Cẩm Giàng (Hải Dương), an toàn chống dịch được thực hiện nghiêm ngặt.
Một xe từ Tuyên Quang đến đón hàng tại Cẩm Giàng (Hải Dương), an toàn chống dịch được thực hiện nghiêm ngặt.
Một xe từ Tuyên Quang đến đón hàng tại Cẩm Giàng (Hải Dương), an toàn chống dịch được thực hiện nghiêm ngặt.
Lên top