CSGT đề nghị bỏ một số chốt kiểm soát không cần thiết để tạo "luồng xanh"

Lực lượng CSGT tham gia phân luồng để các xe chở hàng hoá lưu thông nhanh nhất. Ảnh: M.H
Lực lượng CSGT tham gia phân luồng để các xe chở hàng hoá lưu thông nhanh nhất. Ảnh: M.H
Lực lượng CSGT tham gia phân luồng để các xe chở hàng hoá lưu thông nhanh nhất. Ảnh: M.H
Lên top