Tôi cần nhà chờ xe buýt

Tận dụng dây xích sắt hàng rào để ngồi chờ xe buýt sáng 4.6. Ảnh: Kiều Vũ
Tận dụng dây xích sắt hàng rào để ngồi chờ xe buýt sáng 4.6. Ảnh: Kiều Vũ
Tận dụng dây xích sắt hàng rào để ngồi chờ xe buýt sáng 4.6. Ảnh: Kiều Vũ
Lên top