Từ ngày 11.5, toàn bộ xe buýt tại TPHCM hoạt động bình thường

Toàn bộ xe buýt tại TPHCM hoạt động bình thường từ ngày 11.5.  Ảnh: Chân Phúc
Toàn bộ xe buýt tại TPHCM hoạt động bình thường từ ngày 11.5. Ảnh: Chân Phúc
Toàn bộ xe buýt tại TPHCM hoạt động bình thường từ ngày 11.5. Ảnh: Chân Phúc
Lên top