Hà Nội: Từ ngày 4.5.2020 xe buýt hoạt động trở lại bình thường

Xe buýt hoạt động trở lại bình thường từ ngày 4.5.2020. Ảnh. T.Lương
Xe buýt hoạt động trở lại bình thường từ ngày 4.5.2020. Ảnh. T.Lương
Xe buýt hoạt động trở lại bình thường từ ngày 4.5.2020. Ảnh. T.Lương
Lên top