Sở GTVT TPHCM xin tăng thêm 161 tỉ đồng tiền trợ giá xe buýt

Mỗi năm ngân sách TPHCM chi hơn 1.000 tỉ đồng trợ giá cho xe buýt.   Ảnh: Chân Phúc
Mỗi năm ngân sách TPHCM chi hơn 1.000 tỉ đồng trợ giá cho xe buýt. Ảnh: Chân Phúc
Mỗi năm ngân sách TPHCM chi hơn 1.000 tỉ đồng trợ giá cho xe buýt. Ảnh: Chân Phúc
Lên top