Hà Nội đầu tư trên 999 tỉ đồng xây dựng nhà chờ xe buýt

Hà Nội đầu tư trên 999 tỉ đồng xây dựng nhà chờ xe buýt. Ảnh ĐT
Hà Nội đầu tư trên 999 tỉ đồng xây dựng nhà chờ xe buýt. Ảnh ĐT
Hà Nội đầu tư trên 999 tỉ đồng xây dựng nhà chờ xe buýt. Ảnh ĐT
Lên top