Tiền lương đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tối thiểu và tối đa năm 2023

LƯƠNG HẠNH |

Từ 1.7.2023, mức lương cơ sở được tăng lên 1.800.000 đồng đồng/tháng. Theo đó, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cũng thay đổi.

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 89 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bằng 20 lần mức lương cơ sở.

Mức lương cơ sở hiện hành là 1.490.000 đồng (theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP)

Như vậy, lương đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tối đa từ ngày 01.01.2023 đến ngày 30.6.2023 là 29.800.000 đồng/tháng.

Ngày 11.11.2022, Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023.

Theo đó, tăng lương cơ sở lên 1.800.000 đồng/tháng (tăng 20,8% so với mức lương cơ sở hiện hành).

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 89 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bằng 20 lần mức lương cơ sở.

Như vậy, lương đóng BHXH bắt buộc tối đa từ ngày 01.7.2023 là 36.000.000 đồng.

Bên cạnh đó, theo Điểm 2.6 Khoản 2 Điều 6 Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14.4.2017 thì mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tối thiểu với người lao động làm công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường: Không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Lương của giáo viên các cấp khi tăng lương cơ sở năm 2023 là bao nhiêu?

LƯƠNG HẠNH |

Quốc hội chính thức thông qua việc tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng. Vậy khi lương cơ sở tăng, mức lương của giáo viên các cấp sẽ ra sao?

Chốt tăng lương cơ sở từ 1.7.2023: Tiền lương của y sĩ tăng bao nhiêu?

Bảo Hân (T/H) |

Tiền lương của y sĩ dựa trên mức lương cơ sở và hệ số lương. Vì vậy, khi tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng từ 1.7.2023 thì tiền lương của y sĩ cũng sẽ tăng.

Mức lương của công an hàm Trung tướng

Minh Hương |

Bà Thuý Hằng hỏi: Hiện nay, mức lương của Trung tướng công an nhân dân được tính theo công thức nào? Hệ số nâng lương lần 1 của Trung tướng công an bao nhiêu?

Lương cơ sở tăng, người lao động sẽ hưởng lương hưu cao hơn

QUANG MINH |

Liên quan đến việc lương cơ sởcho cán bộ, công chức, viên chức sẽ tăng lên thành 1.800.000 đồng/tháng kể từ ngày 1.7.2023, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội sẽ tăng theo.

Mức lương của Đại tướng công an

Hải Anh |

Bạn đọc hỏi: Mức lương của Đại tướng công an nhân dân hiện nay bao nhiêu và hệ số nâng lương lần 1 của Đại tướng công an nhân dân thế nào?

Xử lý sai phạm của Tòa án nhân dân Gia Lâm: Vẫn chỉ là lời hứa

Hiếu Anh |

Sai phạm giao đất công trái thẩm quyền của Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm đã được chỉ rõ. Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cũng đã lên tiếng về vụ việc.

Phát huy giá trị của Đề cương về văn hóa Việt Nam trong bối cảnh hiện nay

Hương Mai |

Trong bối cảnh đất nước hiện nay, những giá trị, ý nghĩa của Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943 càng phải được đề cao.

Nghi phạm cướp cửa hàng Thế giới di động mua súng trên mạng xã hội

Long Nguyễn |

Vĩnh Phúc - Do đánh hơn 4.000 điểm lô và thua hết số tiền đã vay nên đối tượng đã lấy khẩu súng hơi mua trên mạng xã hội để mang đi đe dọa, cướp tài sản.

Lương của giáo viên các cấp khi tăng lương cơ sở năm 2023 là bao nhiêu?

LƯƠNG HẠNH |

Quốc hội chính thức thông qua việc tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng. Vậy khi lương cơ sở tăng, mức lương của giáo viên các cấp sẽ ra sao?

Chốt tăng lương cơ sở từ 1.7.2023: Tiền lương của y sĩ tăng bao nhiêu?

Bảo Hân (T/H) |

Tiền lương của y sĩ dựa trên mức lương cơ sở và hệ số lương. Vì vậy, khi tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng từ 1.7.2023 thì tiền lương của y sĩ cũng sẽ tăng.

Mức lương của công an hàm Trung tướng

Minh Hương |

Bà Thuý Hằng hỏi: Hiện nay, mức lương của Trung tướng công an nhân dân được tính theo công thức nào? Hệ số nâng lương lần 1 của Trung tướng công an bao nhiêu?

Lương cơ sở tăng, người lao động sẽ hưởng lương hưu cao hơn

QUANG MINH |

Liên quan đến việc lương cơ sởcho cán bộ, công chức, viên chức sẽ tăng lên thành 1.800.000 đồng/tháng kể từ ngày 1.7.2023, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội sẽ tăng theo.

Mức lương của Đại tướng công an

Hải Anh |

Bạn đọc hỏi: Mức lương của Đại tướng công an nhân dân hiện nay bao nhiêu và hệ số nâng lương lần 1 của Đại tướng công an nhân dân thế nào?