Luật Bảo hiểm xã hội

Đủ điều kiện nghỉ hưu, người lao động cần lưu ý để nhận lương hưu?

Phương Minh |

Bạn đọc hỏi: Tôi đã tham gia bảo hiểm xã hội 25 năm 11 tháng, mã số bảo hiểm 0296312xxx. Tôi đủ điều kiện nghỉ hưu, làm việc đến cuối tháng 2.2022 nhưng đến nay vẫn chưa được hưởng chế độ hưu trí. Tôi phải làm thế nào để hưởng lương hưu?

Nghỉ hưu trước tuổi cần điều kiện gì?

QUANG MINH |

Cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) tư vấn cho bạn đọc liên quan đến điều kiện nghỉ hưu.

Khi nào được thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu bảo hiểm y tế?

Bảo Hân (T/H) |

Cơ sở khám chữa bệnh ban đầu bảo hiểm y tế là cơ sở khám chữa bệnh đầu tiên theo đăng ký của người tham gia bảo hiểm y tế và được ghi trong thẻ bảo hiểm y tế. 

Quy định về thanh toán phụ cấp hưu trí khi chuyển ngành về hưu

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Tôi muốn biết việc thanh toán phụ cấp hưu trí cho người làm công tác cơ yếu khi chuyển ngành về hưu hiện nay được quy định ra sao?

Có được đóng một lần cho những năm còn thiếu để hưởng lương hưu?

ANH THƯ |

Cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) tư vấn cho bạn đọc liên quan đến điều kiện cần và đủ để hưởng lương hưu.

Có được đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện theo năm?

LƯƠNG HẠNH |

Bạn đọc Nguyễn Thanh Long hỏi: Vợ chồng tôi mua bảo hiểm xã hội tự nguyện (BHXH) năm 2021 và nộp tiền theo năm. Vậy năm 2022 tôi nộp tiền vào tháng nào trong năm cũng được phải không?

Tuổi nghỉ hưu của lao động nữ năm 2022

QUANG MINH |

Cơ quan Bảo hiểm xã hội tư vấn cho bạn đọc về tuổi nghỉ hưu, cách để đủ điều kiện hưởng lương hưu về sau.

Đóng bảo hiểm xã hội 25 năm được rút chế độ 1 lần trong trường hợp nào?

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Tôi sinh năm 1976, làm việc tại doanh nghiệp, đóng bảo hiểm xã hội được 25 năm. Doanh nghiệp cho tôi nghỉ việc vì không đáp ứng được công việc. Nay tôi muốn rút hết số tiền bảo hiểm xã hội đã nộp thì có được không?

45 tuổi lựa chọn mức đóng bảo hiểm xã hội nào để có lương hưu sau này?

QUANG MINH |

Cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) giải đáp câu hỏi của bạn đọc liên quan đến các mức đóng khi tham gia BHXH tự nguyện để có lương hưu.

Đang hưởng lương hưu qua đời, thân nhân được hưởng những chế độ gì?

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Mẹ tôi có nhận lương hưu nhưng mất đột ngột nên gia đình không tra được số sổ bảo hiểm xã hội. Vậy người thân của mẹ tôi có được hưởng chế độ gì không?

Tham gia 32 năm, đóng thêm bảo hiểm xã hội tự nguyện để có lương hưu tối đa

QUANG MINH |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông tin về điều kiện để người lao động hưởng lương hưu tối đa.

Nghỉ làm ở công ty, có được đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu?

Phương Minh |

Ông Thành An hỏi: Tôi làm ở công ty Nhà nước và đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc được 15 năm. Vì nhiều lý do, tôi vừa nghỉ việc. Tôi năm nay là 45 tuổi, muốn đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện để được hưởng lương hưu có được không?

Thời gian nhận tiền lương sau khi giám định sức khỏe hưu trí

LƯƠNG HẠNH |

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam giải đáp thắc mắc bạn đọc quy định về thời hạn giải quyết hưởng lương hưu.

Thủ tục đăng ký bảo hiểm xã hội tại nơi cư trú mới

QUỲNH CHI |

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam giải đáp thắc mắc về Thủ tục đăng ký Bảo hiểm xã hội tại nơi cư trú mới. 

Chi tiết về điều kiện hưởng lương hưu tối đa năm 2022

Quang Minh |

Cơ quan Bảo hiểm xã hội giải đáp thắc mắc của bạn đọc liên quan đến quy định hưởng lương hưu tối đa.

Thân nhân của người mất do tai nạn lao động có được nhận chế độ BHXH?

LƯƠNG HẠNH |

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam giải đáp thắc mắc bạn đọc về việc giải quyết chế độ tử tuất và các chế độ bảo hiểm khác cho thân nhân của người mất do tai nạn lao động

Tham gia bảo hiểm xã hội hơn 20 năm, nhận BHXH 1 lần hay chế độ hưu trí?

QUỲNH CHI |

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam giải đáp thắc mắc bạn đọc về bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội. 

Đóng bảo hiểm xã hội 11 năm, nhận chế độ một lần được bao nhiêu?

Phương Minh |

Bà Hoàng Hà hỏi: Tôi đóng bảo hiểm xã hội được 11 tháng, lương cơ bản 4,9 triệu đồng. Tôi muốn rút chế độ một lần thì được bao nhiêu? 

Sẽ bổ sung quy định hưởng trợ cấp hưu trí xã hội khi không rút BHXH 1 lần

ANH THƯ |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giải đáp thắc mắc của bạn đọc liên quan đến vấn đề lương hưu.

Đóng bảo hiểm xã hội trên 30 năm sau khi nghỉ hưu được nhận chế độ gì?

Minh Hương |

Ông Nguyễn Hải hỏi: Tôi sẽ nghỉ hưu vào ngày 12.11.2022, có 36 năm 8 tháng đóng bảo hiểm xã hội. Vậy, trước khi nghỉ hưu tôi có được hưởng chế độ gì khác ngoài lương hưu không? Cách tính lương hưu của tôi như thế nào?