Tạm tháo khẩu trang để ăn trưa ngoài đường: Phạt hay nên cảm thông?

Tài xế xe ôm công nghệ thường rong ruổi trên đường. Ảnh: PK.
Tài xế xe ôm công nghệ thường rong ruổi trên đường. Ảnh: PK.
Tài xế xe ôm công nghệ thường rong ruổi trên đường. Ảnh: PK.
Lên top