Vĩnh Phúc: Phạt gần 600 người không đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19

3 trường hợp không đeo khẩu trang ở Vĩnh Phúc bị xử lý. Ảnh: Công an cung cấp
3 trường hợp không đeo khẩu trang ở Vĩnh Phúc bị xử lý. Ảnh: Công an cung cấp
3 trường hợp không đeo khẩu trang ở Vĩnh Phúc bị xử lý. Ảnh: Công an cung cấp
Lên top