Dịch COVID-19 làm thay đổi từ suy nghĩ đến hành động

Giám sát điều hành đô thị thông minh của tỉnh Thừa Thiên - Huế. Ảnh: P.V
Giám sát điều hành đô thị thông minh của tỉnh Thừa Thiên - Huế. Ảnh: P.V
Giám sát điều hành đô thị thông minh của tỉnh Thừa Thiên - Huế. Ảnh: P.V
Lên top