Nhiều đề xuất ghi thêm số chứng minh nhân dân cũ vào căn cước công dân mới

Nhiều người dân mong muốn nên tích hợp số Chứng minh nhân dân cũ trong căn cước công dân để thuận tiện trong giao dịch.
Nhiều người dân mong muốn nên tích hợp số Chứng minh nhân dân cũ trong căn cước công dân để thuận tiện trong giao dịch.
Nhiều người dân mong muốn nên tích hợp số Chứng minh nhân dân cũ trong căn cước công dân để thuận tiện trong giao dịch.
Lên top