Ai được miễn phí khi đổi Chứng minh nhân dân sang Căn cước công dân?

Một số đối tượng sẽ được miễn phí khi đổi từ chứng minh nhân dân sang căn cước công dân. Ảnh Việt Dũng
Một số đối tượng sẽ được miễn phí khi đổi từ chứng minh nhân dân sang căn cước công dân. Ảnh Việt Dũng
Một số đối tượng sẽ được miễn phí khi đổi từ chứng minh nhân dân sang căn cước công dân. Ảnh Việt Dũng
Lên top