Bị mất chứng minh nhân dân, phải đổi sang căn cước công dân gắn chíp

Bị mất chứng minh nhân dân, phải đổi sang căn cước công dân gắn chíp?. Ảnh minh hoạ: Việt Dũng
Bị mất chứng minh nhân dân, phải đổi sang căn cước công dân gắn chíp?. Ảnh minh hoạ: Việt Dũng
Bị mất chứng minh nhân dân, phải đổi sang căn cước công dân gắn chíp?. Ảnh minh hoạ: Việt Dũng
Lên top