Nhập hộ khẩu vào TP.HCM sau 1.7 cần giấy chuyển khẩu từ tỉnh không?

Lên top